มาเรียม สกุลนาสันติศาสน์

วิชาจริยศาสตร์ อิสลาม คือวิชาอะไร ?

Posted on: July 6, 2011

1.จริยศาสตร์ในราชบัณฑิตยสถาน

          จริยศาสตร์ (Ethics) หมายถึงสาขาหนี่งของปรัชญาที่ว่าด้วยการแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ การแสวงหากฎเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติของมนุษย์ว่าอย่างไรถูก ไม่ถูก ดี ไม่ดี ควร ไม่ควร จะพิจารณาของคุณค่าทางศีลธรรม (ราชบัณฑิตยสถาน,2540:34)           

 

2.วิชาที่มีเนื้อหาเรื่องความประพฤติ หรือสิ่งที่ควรประพฤติของมนุษย์

เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเรื่องความประพฤติ หรือสิ่งที่ควรประพฤติของมนุษย์ และการศึกษาเกี่ยวกับความดีงามทางสังคมมนุษย์ การจำแนกแยกแยะว่าสิ่งไหนถูกและสิ่งไหนผิด ตามคำสั่งสอนของศาสนา หลักปฏิบัติในทางศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความถูกต้อง กฎเกณฑ์ เพื่อชี้นำ จะเน้นที่อุดมคติ  หรือทฤษฎีที่ควรปฏิบัติ โดยมาในรูปการตักเตือนและปลุกจิตวิญญาณ หรือกล่าวได้ว่ามันคือ ตำราในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ในการที่จะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แบบของการเป็นมนุษย์นั้น คือการได้เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งมนุษย์ต้องชำระล้างตนจากความชั่วร้าย และเสริมสร้างความดีงามในจิตวิญญาณของตน ด้วยการคิดและวิธีคิดที่ถูกต้อง นั้นเองจะนำพามนุษย์ไปสู่หลักคุณธรรมนั้นได้

นอกจากนั้นเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของชีวิตที่มีจริยธรรม สนับสนุนให้รู้จักจุดมุ่งหมายของชีวิต ชี้แจงถึงกฏเกณฑ์การตัดสินและมาตรวัดระดับจริยธรรม   เป็นศาสตร์ที่อธิบายถึงความหมายของความดีและความชั่ว   ดีคืออะไร ไม่ดีคืออะไร แบบอย่างอันสูงส่งที่มนุษย์พึงยึดถือปฏิบัติตามคืออะไร และสอนวิธีขจัด ป้องกันความชั่วร้ายและ สอนวิธีในการเสริมสร้างความดี และรักษาความดีให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง

จริยศาสตร์ศึกษาว่า อะไรควรเว้น อะไรควรทำ อะไรผิด อะไรถูก อะไรดี อะไรชั่ว โดยเปรียบเทียบความประพฤตินั้นกับความดีเลิศทั้งหลาย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

บล็อกเกอร์

มาเรียม  สกุลนาสันติศาสน์

มาเรียม สกุลนาสันติศาสน์

บทความย้อนหลัง

หมวดหมู่บทความ

ปฏิทิน

July 2011
M T W T F S S
     
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ทวิตเตอร์

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

Blog Stats

  • 3,684 hits
Advertisements
%d bloggers like this: